Ich spoločenské postavenie sa zmenilo

Rám, ktorý visí na zatlčený na háčiku v stene a v ňom plátno s plátnom, na ktorom sa nachádza maľba s namaľovanou kresbou, s určitým estetickým motívom. Táto charakteristika však už dávno neplatí na dnešné moderné obrazy. V priebehu posledných pár rokov sa zmenilo úplne všetko. Mnohé z nich sa stali digitálnymi a už nie sú kreslené ľudskou rukou, ale počítačovou myšou. Zlé jazyky tvrdia, že tak umenie stráca posolstvo. Zamysli ste sa však nad tým, že len lepšie zašifrované a tak skúša naše zmysly?

Technológie im pomohli utajiť sa


 Moderné obrazy v dnešnej dobe žijú v totálnej symbióze, 
 s dnešnými výdobytkami techniky. Technológie im ponúkli 
 nový priestor a oni technológiám možnosť, ako osloviť, 
 nás ľudí. Preto si vyberte ten najkrajší.